Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ ㄙㄜˋ ㄒㄧㄤˋ
Hanyu pinyin tián jiē sè xiàng
Interpretation
將街都填滿了。形容人數眾多。《三國演義》第二九回:「吉領命,即沐浴更衣,取繩自縛於烈日之中。百姓觀看,填街塞。」《初刻拍案驚奇》卷三一:「那曼草坡的人馬,都攢入府裡來,填街塞。」

︿
Top