Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˋ ㄍㄢ ㄧㄢˊ
Hanyu pinyin bìng dú xìng gān yán
Interpretation
一種會造成肝臟發炎的傳染病。傳染的病原是病,患病者常有食慾不振、全身乏力、噁心、嘔吐的症狀,嚴重者,甚至會出現黃疸或肝臟腫大的現象。

︿
Top