Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word 使
Bopomofo ㄧㄡˇ ㄑㄧㄢˊ ㄋㄥˊ ˇ ㄍㄨㄟˇ ㄊㄨㄟ ㄇㄛˋ
Hanyu pinyin yǒu qián néng shǐ guǐ tuī mò
Interpretation
(諺語)形容金錢萬能,只要有錢,什麼事皆能辦到。明.沈璟《義俠記》第一二齣:「有錢能使鬼推磨,一分錢鈔一分貨。」

︿
Top