Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word (Peloponnese Peninsula)
Bopomofo ㄅㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄣ ㄋㄧˊ ㄙㄚ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ
Hanyu pinyin bó luó bēn ní sā bàn dǎo
Interpretation
半島名。今名摩利亞,在希臘科林斯灣南部。面積二萬一千平方公里,人口約一百萬。因大部分為石灰岩臺地,所以交通不便,農產則以橄欖、葡萄為主。古希臘的雅典和斯巴達為爭奪此地,曾多次戰鬥。

︿
Top