Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄔㄨ ㄒㄩㄝˊ
Hanyu pinyin chū xué
Synonym 入門
Antonym 深造
Interpretation
剛開始學習,亦指開始學習,學問造詣尚淺的人。《史記.卷八四.屈原賈生傳》:「雒陽之人,年少初學,專欲擅權,紛亂諸事。」宋.朱熹〈大學章句.序〉:「大學,孔氏之遺書,而初學入德之門也。」

︿
Top