Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄍㄡˇ ㄓㄤˇ ㄨㄟˇ ˙ㄅㄚ ㄐㄧㄢㄦ
(變) ㄍㄡˇ ㄓㄤˇ ㄨㄟˇ ˙ㄅㄚ ㄐㄧㄚㄦ
Hanyu pinyin gǒu zhǎng wěi ba jiānr
(變) gǒu zhǎng wěi ba jiār
Interpretation
戲稱別人的生日。《紅樓夢》第四五回:「好容易!狗長巴尖兒的好日子,又怕老太太心裡不受用,因此沒來。」

︿
Top