Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ ㄉㄤ ㄌㄤ
Hanyu pinyin dīng líng dāng lāng
Interpretation
擬聲詞。形容金屬、瓷器等連續撞擊的聲音。如:「地震來時,廚櫃上的碗盤鍋蓋瞬間丁鈴噹啷作響。」也作「釘鈴鐺鋃」。

︿
Top