Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ ㄗㄨㄛˋ
Hanyu pinyin diàn nǎo mǎ tǒng zuò
Interpretation
一種配有電腦操控系統的智慧型馬桶座。一般可安裝於傳統馬桶上,備有自動感應功能,待使用完畢時會自動噴水清洗,有的亦配有不同水段及特別需求的沖水聲的裝置。

︿
Top