Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄆㄛˋ ㄘㄞˊ ˋ ㄉㄤˇ ㄗㄞ
Hanyu pinyin pò cái shì dǎng zāi
Interpretation
(諺語)損失了金錢財物,等於擋去災難禍事。《廿載繁華夢》第二○回:「俗語說:『破財是擋災』,耗耗就罷了。且這幾萬銀子,縱然不拏來辦礦,究從那裡向姓梁的討回?休再說罷。」

︿
Top