Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄨˋ ㄒㄧˊ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨˇ
Hanyu pinyin bù xí shuǐ tǔ
Interpretation
不適應異地的氣候、飲食習慣等。《通俗編.地理引南史.王融傳》:「上以魏所送馬不稱,使融問之,宋弁答曰:『當是不習水土。』」也作「不伏水土」、「不服水土」。

︿
Top