Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄨˋ ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨㄟˇ ㄘㄞˇ ㄏㄨㄚˋ
Hanyu pinyin bù tòu míng shuǐ cǎi huà
Interpretation
用不透水彩、蛋彩、酪彩、廣告顏料和壓克力所繪成的畫。其特性為上層顏色會蓋過底下的顏色,因此可不斷的重疊,使畫面顯得堅實。

︿
Top