Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄢ ㄋㄨㄥˋ ˋ ㄈㄟ
Hanyu pinyin bān nòng shì fēi
Interpretation
蓄意挑撥雙方或在他人背後亂加評論,以引起糾紛。《二十年目睹之怪現狀》第八二回:「這有甚麼要緊!你說了,我又不和你搬弄是非。」也作「搬是造非」。

︿
Top