Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄨㄛˋ ㄍㄨˇ ㄧㄢˇ ㄑㄧˊ
Hanyu pinyin wò gǔ yǎn qí
Interpretation
放倒軍旗,停敲戰鼓。指軍隊肅靜,不暴露行蹤。《周書.卷一八.王思政傳》:「東魏太尉高嶽、行臺慕容紹宗、儀同劉豐生等,率步騎十萬來攻潁川。城內臥鼓偃旗,若無人者。」也作「偃旗息鼓」。

︿
Top