Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄧㄢˊ ㄧㄣˇ ˊ ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˊ
Hanyu pinyin yán yǐn yú róng huá
Interpretation
至理名言被美的辭采所蒙蔽而不能彰顯。《莊子.齊物論》:「道隱於小成,言隱於榮。」

︿
Top