Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄧㄠˊ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄤˋ ㄋㄠˇ
Hanyu pinyin yáo tóu huàng nǎo
Interpretation
頭搖來搖去。形容自以為是或自得其樂。《文明小史》第五四回:「出神細看,看完了一遍,不住搖頭晃腦的道『好』。」也作「搖頭擺腦」。

︿
Top