Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄓㄜ ㄊㄧㄢ ㄍㄞˋ ˋ
Hanyu pinyin zhē tiān gài rì
Interpretation
  1. 掩蔽天空,阻隔光的照射。形容氣勢浩大,體積龐大或為數極多。如:「忽地!一陣風沙遮天蓋地席捲過來。」
  2. 比喻獨攬大權。《紅樓夢》第七三回:「璉二爺,鳳奶奶,兩口子遮天蓋,百事周到。」

︿
Top