Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄋㄟˋ ㄇㄛˊ ㄧㄢˊ
Hanyu pinyin xì jùn xìng xīn nèi mó yán
Interpretation
病名。心臟內受到腸球菌或草綠色鏈球菌狀感染而發炎,分急性慢性二種,常見在患有先天性心臟病或風溼性瓣症的人身上,會有長期發燒不退、關節疼痛、皮下出血等症狀。

︿
Top